KWESTIONARIUSZ OBJAWÓW DYSLEKSJI U DOROSŁYCH (KODD) /Michael Vinegrad/


Przy każdym pytaniu odpowiedz: TAK lub NIE. Uważaj, aby nie przeoczyć żadnego z pytań. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zaznacz odpowiedź, która wydaje Ci się bliższa prawdy.


1.Czy masz trudności z odróżnieniem prawej od lewej strony?

2.Czy posługiwanie się mapą lub orientowanie się w nieznanym terenie sprawia ci trudność?

3.Czy czytanie na głos jest dla Ciebie trudne i nieprzyjemne?

4.Czy przeczytanie jednej strony w książce zabiera ci więcej czasu niż innym osobom?

5.Czy sprawia Ci trudność zapamiętanie sensu przeczytanego tekstu?

6.Czy czytanie długich tekstów, grubych książek jest dla Ciebie przykre i męczące?

7.Czy robisz błędy ortograficzne?

8.Czy Twoje pismo jest trudne do odczytania?

9.Czy wystąpienia, podczas których wypowiadasz się publicznie, wprawiają Cię w zakłopotanie?

10.Czy sprawia Ci trudność zapamiętanie informacji telefonicznych, a następnie dokładne przekazanie ich treści?

11.Czy zdarza Ci się, że podczas wymawiania długich słów masz trudności z zachowaniem właściwej kolejki następujących po sobie głosek?

12.Czy sprawia Ci trudność dodawanie w pamięci (bez użycia palców lub kartki)?

13.Czy zdarza się, że podczas korzystania z telefonu mylą Ci się cyfry przy wykręcaniu numeru?

14.Czy sprawia Ci trudność płynne wymienianie kolejnych nazw miesięcy w roku?

15.Czy sprawiłoby Ci trudność wymienianie kolejnych nazw miesięcy od końca do początku?

16.Czy mylą Ci się daty i godziny, przez co zdarza Ci się przegapić jakieś spotkanie

17.Czy podczas wypisywania formularzy, czeków, często się zdarza, że popełniasz pomyłki?

18.Czy formularze uważasz za niejasne i trudne do wypełnienia?

19.Czy zdarza Ci się mylić numery autobusów, takie jak 95 i 59?

20.Czy miałeś trudności z nauczeniem się tabliczki mnożenia w szkole?

Jeżeli na większość pytań odpowiedź jest pozytywna, istnieje duże prawdopodobieństwo dysleksji. Dziewięć lub więcej pozytywnych odpowiedzi (TAK) w pełnym kwestionariuszu stanowi potwierdzenie dysleksji.  


Usus; ul.Arkońska 17; 80-387 GDAŃSK tel: (0-58) 554-44-67, 0-501-109-260 e-mail:  usus@dysleksja.pl