Zofia Pomirska, Wygraj z dysleksją, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2004Zofia Pomirska,Wygraj z dysortografią, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005


Zofia Pomirska,Wygraj z dysgrafią, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2006


Dostępne w sprzedaży internetowej na stronie:
www.wyped.com.pl