Program szkolenia:
Językowe podłoże trudności w czytaniu i pisaniu


Osoba prowadząca:
dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji „USUS”)


Odbiorcy:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkola, nauczycieli nauczania zintegrowanego, polonistów.


Cel:
Wskazanie roli, jaką odgrywa rozwój języka ucznia w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.


Uczestnicy szkolenia:
zapoznają się z fazami rozwoju mowy w ontogenezie, dowiedzą się, jak efektywnie pracować nad rozwojem języka ucznia, przyswoją sobie wyniki najnowszych badań nad wpływem językowego funkcjonowania ucznia na nabywanie przez niego „mowy pisanej” oraz na pojawienie się trudności w czytaniu i pisaniu, omówią problem terapii zaburzeń w czytaniu w aspekcie lingwistycznym.


Ilość godzin:
8h