Program szkolenia:
Sztuka efektywnego czytania


Osoba prowadząca: dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji „USUS”)

Odbiorcy:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:
psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkola, nauczycieli nauczania zintegrowanego, polonistów.Cel:
Wypracowanie optymalnego modelu nauczania czytania na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Uczestnicy szkolenia:
zapoznają się z teoretycznymi podstawami procesu czytania w aspekcie neurofizjologicznym, psychologicznym i lingwistycznym, przeanalizują tradycyjne i alternatywne metody nauczania czytania, poznają poszczególne techniki czytania ( w tym tzw. „szybkie czytanie”), dowiedzą się, jak rozwijać u uczniów umiejętność rozumienia tekstu oraz w jaki sposób kontrolować osiągnięcia uczniów w czytaniu.

Ilość godzin:
8h