Program szkolenia:
Ocena podręczników do nauczania zintegrowanego w aspekcie profilaktyki dysleksji


Osoba prowadząca: dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji „USUS”)

Odbiorcy: Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: nauczycieli przedszkola i klas „0” nauczycieli nauczania zintegrowanego

Cel: Kształtowanie krytycznej postawy wobec podręczników do I etapu edukacji pod kątem ich przydatności do nauki czytania i pisania.

Uczestnicy szkolenia: zapoznają się z poglądami naukowców na sposób uczenia się umiejętności czytania przez dziecko, poznają warunki konieczne do osiągnięcia przez dziecko gotowości do czytania i pisania, uświadomią sobie funkcje, jakie powinien pełnić podręcznik w nauczaniu zintegrowanym, omówią ministerialne dokumenty dotyczące podręczników szkolnych, przeanalizują podstawę programową, wybrane programy nauczania oraz podręczniki do I etapu edukacji w odniesieniu do kształtowania umiejętności czytania i pisania u uczniów.

Ilość godzin: 8h