Program szkolenia:
Niepowodzenia w czytaniu i pisaniu u dzieci starszych i młodzieży

Osoba prowadząca: dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji „USUS”)

Odbiorcy: Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: psychologów, pedagogów, terapeutów polonistów.

Cel: Opracowanie specyfiki zaburzeń w czytaniu i pisaniu u uczniów w starszym wieku szkolnym

Uczestnicy szkolenia: zapoznają się z psychologicznym, pedagogicznym i lingwistycznym spojrzeniem na trudności w czytaniu i pisaniu, omówią specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu występujące u starszych dzieci, poznają wybrane elementy formalnej i nieformalnej diagnozy dysleksji u dzieci w starszym wieku szkolnym , uświadomią sobie rolę systematycznego nauczania ortografii dla niwelowania trudności w czytaniu i pisaniu, przeanalizują sposoby pracy terapeutycznej ze starszymi uczniami ( w tym techniki medialne).

Ilość godzin: 8h