Program szkolenia:
Praca z dzieckiem dyslektycznym na etapie kształcenia zintegrowanego


Osoba prowadząca:
dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański, Ośrodek Terapii i Diagnozy Dysleksji „USUS”)

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: nauczycieli klas „0” nauczycieli nauczania zintegrowanego.

Cel:
Omówienie specyfiki pracy z dziećmi młodszymi wykazującymi zaburzenia czytania i pisania


Uczestnicy szkolenia:


zapoznają się z aktualnymi koncepcjami wyjaśniającymi przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, zanalizują specyficzne trudności w nauce w świetle zaburzeń rozwoju psychoruchowego, zapoznają się z charakterystyką zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych, dowiedzą się, jak rozpoznawać u dzieci trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym oraz jak określić tzw. „ryzyko dysleksji”, zapoznają się z metodyką pracy terapeutycznej, zanalizują wykorzystywane programy i podręczniki pod kątem profilaktyki dysleksji, opracują model działań zapobiegających niepowodzeniom w nauce czytania i pisania.


Ilość godzin:
8h