Program szkolenia: Językowe podłoże trudności w czytaniu i pisaniu

Program szkolenia: Sztuka efektywnego czytania

Program szkolenia: Ocena podręczników do nauczania zintegrowanego w aspekcie profilaktyki dysleksji

Program szkolenia: Niepowodzenia w czytaniu i pisaniu u dzieci starszych i młodzieży

Program szkolenia: Praca z dzieckiem dyslektycznym na etapie kształcenia zintegrowanego